dilluns, 17 d’octubre del 2011

dijous, 13 d’octubre del 2011

dissabte, 8 d’octubre del 2011

Expansió dels regnes cristians (s. XIII)


Comenta aquest mapa (regnes cristians i zones de conquesta, fases de la conquesta de les Illes Balears, etc.).  
Per a més informació, pots consultar aquest document.

Hispania romana


Compara aquests dos mapes d'Hispania (què representen, qui va fer cada divisió territorial, quines són les característiques de cada una, etc.). Trobaràs informació aquí.